Posted by: zoshy123 | July 22, 2012

Posted by: zoshy123 | July 22, 2012

Posted by: zoshy123 | July 22, 2012

מה קורה פה?

האם אני באמת יכולה לנהל כאן בלוג או שזו טעות?

Posted by: zoshy123 | July 22, 2012

שלום רב,

טוב, ממה מתחילים ועל מה אכתוב? זו כבר שאלה מעניינת,

אני מתנסה בסביבה החדשה

Posted by: zoshy123 | July 22, 2012

Posted by: zoshy123 | July 22, 2012

Posted by: zoshy123 | July 22, 2012

Posted by: zoshy123 | July 22, 2012

Posted by: Carmi | November 10, 2010

Eco Connection Workshops in New Jersey & Delaware

 I wanted to help the kids learn about alternative energy sources, and more importantly, why we need to use renewable energy and how hard it can be to make that change.  With so much energy all around us, we can harness and use almost anything to power our lives, even our own bodies.  The bicycle in these pictures is hooked up to a generator powered by the kids’ pedaling.  And of course, any good lesson needs some reinforcement.  Fortunately, we got enough power from the kids to make delicious fruit smoothies.  We used the energy in us to create food, which gave us more energy for the day.  This is an energy cycle I’d like to be a part of, and I think the kids had fun too.

Cheers,

Jonathon Feinberg

US Coordinator, Sviva Israel

Posted by: Carmi | November 10, 2010

Eco Connection Workshops in Arad & Ein Gedi

This years Eco Connection has started off with lots of exciting workshops.  Joint Poster Signing, Friendship Bracelet Exchange program and the Cradle to Cradle  workshops.  Soon our friends in New Jersey and Delaware will receive our bracelets – can’t wait till they see them!!!

התחלנו את השנה עם הרבה סדנאות כולל יצירת צמידי אחדות ממוחזרים. בקרוב החברים שלנו בניו ג’רסי יקבלו אותם ויחזירו לנו צמידים שהם הכינו

Posted by: Carmi | October 10, 2010

Design an Eco T-Shirt and Win…

Eco Connection T-Shirt Contest

Guidelines:

1)     The winning design will be printed in white on the front of a green T-shirt.

2)     Create your design in monochrome (black design on a white background).

3)     You can draw your design by hand, or create it on the computer, but it MUST be saved as either:

a) High resolution image file (jpeg, tiff or gif)
b) WORD document – A4 or Letter size

4)     Send your entry to Sviva Israel by email to Tshirt@svivaisrael.org

5)     Be sure to include your full name, school, grade, Eco Connection teacher and e-mail address with your entry.

6)     Entries must be submitted by November 10, 2010.

Tips:

  • The winning T-shirt is for the USA and Israel. You can use Hebrew and English in your design.
  • Keep it simple – big, bold designs are usually better than tiny words and pictures.

T-Shirt Contest Hebrew rules

Rules:

1)        The contest is open to any student, in the USA or Israel, participating in the Arad-Tamar-New Jersey-Delaware Eco Connection 2010-11.

2)        The T-Shirt design should be your own original artwork and not include copyrighted materials.  You can use royalty-free clipart, or create your own pictures.

3)        All entries will be displayed online in a Sviva Israel website.

4)        The winning entry will be selected by a panel of judges chosen by Sviva Israel.

5)        Sviva Israel reserves the right to adapt the winning design, if necessary. The selected design or image may be reworked to prepare it for printing on the T-Shirt.

6)        All entries become the property of Sviva Israel and Sviva Israel may reproduce in any fashion, including multimedia and electronic imaging, all or any portion of the design, giving credit to the artist.

7)        Sviva Israel is not responsible for lost, late, incomplete, damaged, illegible, or misdirected contest entries, or for any error,

human, technical or otherwise, which may occur in the processing of the contest entries.

8)         Entries received after the contest deadline of November 10th, 2010 will be disqualified.

Arad- Tamar/ New Jersey -Delaware Eco Connection Poster 2010-2011

P2K AWARD with Natan SharanskyThe Eco Connection was awarded the project of the year award by Partnership 2000 of the Jewish Agency. The award was given by Natan Sharansky, the Chairman of the Jewish Agency, at the P2K  4th Annual Partnership 2000 Conference on the topic of “Building Jewish Peoplehood”.

Receiving the award are : Carmi Wisemon – Director of Sviva Israel, Stanley Stone- Executive Vice President of the Central Federation of New Jersey ,representing the U.S. side of the Arad-Tamar/New Jersey-Delaware Partenrship 2000, Nili Avarhami -Director of the Arad-Tamar/New Jersey-Delaware Partnership 2000 with Ofra Betzalel Netanel and Yardena Hymann.

Thank you to all of the students, teachers, principals, volunteers, Federation, Jewish Agency and Sviva Israel staff that helped make the Eco Connection project such a success. Your success in creating a vibrant global Jewish environmental community were recognized by the Jewish Agency.

Posted by: Carmi | May 20, 2010

Ecological Footprint Report released!

This year’s Arad-Tamar/New Jersey-Delaware Ecological Footprint Report is now out!

Click here to read the report online.

Eco Connection 2009-10 Report

Check out your school's Ecological Footprint in the Eco Connection report!

Arad-New Jersey Eco Super Event

For the past year, eighth-graders from the Solomon Schechter Day School of Greater Monmouth County in Marlboro and a group of their peers in Israel have been working together on a long-distance environmental awareness program.

On a trip to Israel April 9-22, the students finally got to meet face-to-face, getting together in a supermarket in the desert town of Arad to monitor products for their eco-friendliness… 

Click to read the full article at the NJJN site

Schechter students Melanie Werthan and Alex Baron, center, at the Arad supermarket.

Schechter students Melanie Werthan and Alex Baron, center, at the Arad supermarket.

Posted by: Carmi | May 5, 2010

Ulpana Students Create Upcycled Art

Students from the Ulpanat Neot Avraham High School in Arad created a colorful collage from reused materials – bottles, newspaper and plastic bags – on the theme of “Israel is Blooming”.

Under the guidance of New Jersey Otzma volunteer, Mollie Cherson, the 7th and 8th grade girls created a globe and flowers and added their handprints, to teach that in order to keep Israel beautiful, it’s up to each of us to take care of the environment.

The collage was presented to an Arad Kindergarten, to the delight of the children.

Israel is Blooming -Ulpanat Arad

Beautiful and very creative 2011 calendar produced by English teacher Debbie Mishol  and the students of the 7th grade.

Sinai you wrote a great song.

Bar, David & Tohar you did a great job presenting this song.

Do you want to save the world today?
So listen to what I’ve got to say:

Hey you the politicians stop the
Competitions and make revolutions!

All of us together, we can’t do it alone!

Use the R.R.R reduce, recycle, reuse it’s very simple.
That’s what you have to choose.

Recycle: don’t throw it away!
Reuse: use it on another day!
And when you reduce, less you have to pay…

Make a better environment, so you
Can enjoy your retirement.

The world is like your family or a friend.
He is taking care of you so you need to take care of him…

Use the R.R.R reduce, recycle, reuse it’s very simple.
That’s what you have to choose

Posted by: Carmi | April 30, 2010

Video Highlights From This Year’s Eco Connection!!

Posted by: Carmi | April 29, 2010

Eco Connection Day @ Kibbutz Ein Gedi High School

Posted by: mia13 | April 27, 2010

Water and Israel

Hello once again! Its Mia, from the seventh grade at SSDSGMC!

Last week, in our science class, our class watched a video on how Israel has been helping other countries with conserving water. One of the few countries shown was Romania. Israel has done so much to help, as they introduced drip irrigation using a black tape-like tube, which uses very low water pressure to water the roots of plants, and not just the foilage like with sprinklers. Before seeing this short video, I had no clue Israel had even created something so useful and eco-friendly.

I hope everyone had a lovely Pesach and spring break, and enjoyed their time off a few weeks ago!

Mia 🙂

Posted by: Carmi | April 26, 2010

Friendship Bracelets @Tellalim School Arad

Posted by: ayeletf2 | April 25, 2010

צמידי אחדות בטללים

שלום,אני איילת השחר אני בכיתה ו’ ולומדת בבי”ס טללים בערד בישראל

היום הכנו בכיתה צמידי ידידות השתמשנו בוילון שלא משתמשים בו, השתמשנו בו במקום לזרוק וללכלך את הסביבה.

אנחנו קיבלנו צמידים מבי”ס סולומון שכטר ובע”ס טמפל בית מריים שעשויים מסוודר תודה רבה

Posted by: DaviD | April 20, 2010

Hi !

Hello people!
Yesterday I was at a party in Jerusalem.
State of Israel celebrated 62 years since it was founded, yesterday was a crazy party with DJ in the city center.
I think were in the city center about 20,000 people danced until dawn.
It’s all post short and sweet, so good luck Israel!

Older Posts »

Categories